การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๔

วันที่​ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต ๒ จ.มหาสารคาม