ประชุมโครงการ“การปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “การปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการ