ประชุมคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนา ขับเคลื่อน และรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นคำแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม