ประชุมการขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้คนละต้นและการควบรวมโรงเรียน

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายนายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้คนละต้นและการควบรวมโรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ๒๑๑ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม