ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม