ประชุม ติดตามผลรายกรณีพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทีม ฉก.ชน.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด คณะครู อ.กุดรัง พร้อมทั้งกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชน ได้ลงพื้นที่ ประชุม ติดตามผลรายกรณีพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาดที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้นร่วมด้วย เพื่อหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป