ประชุมคณะกรรมการฯการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยมนายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นรองประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม