ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม