ประชุมนำเสนอรายงานตรวจราชการติดตามนโยบาย ของผู้ตรวจราชการ

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวัฒนา ภูด่านวัว ​รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ์ ชินกร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางปุณศยา ทำมา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมนำเสนอรายงานตรวจราชการติดตามนโยบาย ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จ.มหาสารคาม