ประชุมการแจ้งกำหนดการลงพื้นที่การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑

วันที่​ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมประชุมการแจ้งกำหนดการลงพื้นที่การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ รับผิดชอบการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔