ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม