เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม