ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

                                              logo
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

images 16คลิ๊กช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบimages 16

Email : mkarea043762363@gmail.com

สายตรง 08-5014-3700

หรือ

08-5681-3388