การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๖๑

 วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก  อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

13360 13361 13363 13362 13357 13358