ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
           เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม 2564