นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายภัณฑ์​รักษ์​ พล​ตื้อ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ​โรคติด​เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙​ ณ​ โรงเรียน​บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม