ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา

วันที่​ ๑๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม