การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่​ ๑๕ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และนายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต ๑ อ.เมือง จ.มหาสารคาม