การประชุมกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ

วันที่​ ๑๐ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในการประชุมกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ จ.ขอนแก่น