รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายนายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม