รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นายสิทธิชัย สมเดช ,นายวัฒนา ภูด่านวัว ,ว่าที่ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔