ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายนายวัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโกสุมพิสัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม