ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรระถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้พะยูง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรระถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้พะยูง จำนวน 1 ต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)