ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือนหลัง) นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตร ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงน้อย และนายนนท์นิมิตร ธนินธิติพงศ์ ผอ.โรงเรียนคุยโพธิ์