รับมอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประเภทสถานศึกษาระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมนี้ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบ และมี รร.ในสังกัด เข้ารับเกียรติบัตรครั้งนี้ ประกอบด้วย ประเภทสถานศึกษาระดับเงิน จำนวน ๑๙ โรงเรียน ประเภทสถานศึกษาระดับทอง จำนวน ๔ โรงเรียน และสถานศึกษาระดับเพชร จำนวน ๑ โรงเรียน