การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์หนองเดิ่นเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์หนองเดิ่นเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์