กิจกรรมโครงการ “ไทยเบฟ ร่วมใจต้ายภัยหนาว ปีที่ ๒๑” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมาย นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ไทยเบฟ ร่วมใจต้ายภัยหนาว ปีที่ ๒๑” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม