ประชุมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โดยบูรณาการ

วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ คำศัพท์ โดยบูรณาการผ่านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม