การอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็ว โดยใช้วิธีคิดแบบจินตคณิต ขั้นที่ ๒

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวัฒนา ภูด่านวัว รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็ว โดยใช้วิธีคิดแบบจินตคณิต ขั้นที่ ๒ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม