ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาต้นไม้พะยูงในที่ราชพัสดุ ของโรงเรียน

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายเคน อาจดวงดี รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาต้นไม้พะยูงในที่ราชพัสดุ ของโรงเรียนบ้านโชคชัย และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา