การอบรมพัฒนาครูโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ “สาระหลักภาษาไทย การเขียนเรื่องจากภาพและการเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน”โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย