ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประดู่พระอารามหลวง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนา ณ วัดประดู่พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม