ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3