ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายนายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓