การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะเจ้าหน้าที่ รับชมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๓