คัดเลือกสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการดำเนินงานกิจการลูกเสือ

นายเคน อาจดวงดี ,นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานตัดสินคัดเลือกเพื่อสรรหาโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่นด้านการดำเนินงานกิจการลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๓