ประชุมสรุปถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมาย นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานการประชุมสรุปถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : IT ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563