โครงการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมาย นายเคน อาจดวงดี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมโครงการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สพป.มหาสารคาม เขต 1 อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม