กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม