รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ภาคพิเศษพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และคณะเจ้าหน้าที่ รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ภาคพิเศษ ตอน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมลูกเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม