ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม