ประชุมครูแนะแนวแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายนายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประธานพิธีเปิดประชุมครูแนะแนวแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนว มีวิทยากรในการขับเคลื่อนได้แก่นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพ็ชร นายไชยยา อะการะวัง นายสุพัฒน์ สิมมะลิ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสวนอาหารคานบุญ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม