กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองบุญชู โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงยืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบุญชูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม