การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรม พัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายนายเคน อาจดวงดี รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรม พัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม