ต้อนรับ คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่ม ป.๓ (พัฒนาครูฯ กลุ่มประถมศึกษา กลุ่ม๓)

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ต้อนรับ คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่ม ป.๓ (พัฒนาครูฯ กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มที่ ๓) ที่มาศึกษาดูงานและเรียนรู้สภาพจริง ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม