ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ฯแพงงามบอนสวรรค์

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านแพงหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม