สอบวัดผลทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้าร่วมสอบวัดผลทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑-๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนผดุงนารี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม