ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรองผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓  ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก