ประชุมการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดประชุมการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์โดยบูรณาการผ่านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (coding) ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม